Informatie voor sponsoren

Wat doet de Oranjevereniging?

Elk jaar worden alle bewoners uit Zuid- en Noordwolde en de bijbehorende regio uitgenodigd om gezamenlijk Koningsdag te vieren. Jaarlijks weten daardoor honderden bezoekers de weg naar onze festiviteiten te vinden om te kunnen genieten van muziek, spel, vrijmarkt en lekker eten en drinken. Voor iedereen is er wat te beleven: Voor kinderen met bijvoorbeeld een playbackshow, vele sportieve spelletjes, speurtochten en speelattributen. Maar ook de oudere generaties is er veel te doen, live muziek, een seniorenbingo en de familie fietstocht.

Ook zijn we de organiserende kracht bij de jaarlijkse dodenherdenking. De dodenherdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument van Zuidwolde.

Iedereen helpt mee!

Samen met het bedrijfsleven, de vele vrijwilligers en de bezoekers dragen we ons steentje bij aan een Koningsdag die voor iedereen vrij toegankelijk is, maar vooral ook vrij toegankelijk blijft. Door samen te werken met zo veel mogelijk verenigingen en vrijwilligers, proberen we iedereen uit onze dorpen Zuidwolde, Noordwolde en omstreken er zo veel mogelijk bij te betrekken. Ons thema is gebaseerd op “ontmoeting” met als doel een gezonde sociale (dorps-) cohesie. Hier mag je rustig spreken over het voor elkaar, met elkaar Koningsdag vieren!

Geen Koningsdag zonder donateurs en sponsoren

Elk jaar is het voor de Oranjevereniging Noord en Zuidwolde een uitdaging om met beperkte middelen een compleet Koningsdag-programma te presenteren voor onze beide dorpen en omgeving. Het is voor ons onmogelijk om een dergelijk Koningsfeest voor jong en oud te organiseren zonder trouwe private donateurs maar en sponsorbijdrages vanuit het bedrijfsleven.

Hoe werkt het sponsorschap?

Praktisch gezien vindt een inning van het sponsorgeld plaats middels een jaarlijkse verrekening welke via e-mail wordt aangeboden. Dit is tevens de kwitantie die u mag gebruiken als aftrekpost bij de belastingdienst. Wij waarderen alle vormen van bijgedragen sponsorgelden. Daarom is elke sponsor bij ons vrij in het vaststellen van de hoogte hiervan.   

Als tegenprestatie zal er uw bedrijfsnaamsvermelding in onze huis-aan-huis programmering komen te staan. Daarnaast worden sponsoren op het moment van aanmelding op onze sociale media en website onder de aandacht gebracht.

Tevens wordt u uitgenodigd om mee te genieten van ons activiteitenaanbod. Voorafgaand krijgt u hiervoor een uitnodiging.

Wilt uw ook als betrokken sponsor bijdragen? Vul dan het onderstaande formulier in. Of bel: 06 – 2433 1860