Winnaars fietspuzzeltocht 2020!

Deze hadden jullie nog van ons tegoed: De prijsuitreiking van de fietspuzzeltocht!

De fietstocht werd i.v.m. de Corona maatregelen door ons online aangeboden en daar hebben veel mensen dankbaar gebruik van gemaakt.

Tot 1 juni konden de deelnemers hun antwoorden naar ons toe mailen en hebben we zoals aangekondigd hier ook een leuke prijsje aan verbonden.

Vandaag heeft Notaris dhr. L. Olbroek de deelneemsters Tjitske en Paulien getrokken als winnaars van de fietspuzzeltocht 2020! Gefeliciteerd! En veel plezier met jullie prijs!

Tjitske en Paulien zijn verrast met een mooi prijzenpakket met heerlijke streekproducten van Zuivelboerderij de Driesprong.

 

Het zit er op…

Het zit er op. Bevrijdingsdag is ten einde. Uiteraard met een dubbel gevoel. We hadden zo graag een fantastische feestweek willen organiseren. Maar helaas.. het mocht niet baten.

Als Oranjevereniging hebben we geprobeerd de afgelopen dagen een goede alternatieve invulling te geven in een periode waar nog lang over gesproken gaat worden. We hopen dat dat is gelukt.

Zoals eerder aangekondigd gaan we kijken hoe we onze feestweek volgend jaar gaan invullen. Het zal waarschijnlijk iets anders gaan. Er is namelijk geen sprake van een jubileumjaar. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

De Oranjevereniging wenst iedereen veel geluk en goede gezondheid toe de komende tijd. We willen tevens alle donateurs en sponsoren bedanken die ook in deze periode ons heeft bijgestaan.

Tot gauw!

Met hartelijke groet,

Remko van der Sluis

Ruard Wolters

JanJelle de Vries

Erna Veening

Brenda Boer

Anita van Echtelt

en Johan Hoeksma

Oranjevereniging Noord- en Zuidwolde

 

Tot slot:

Uiteraard, de foto’s van onze prachtige kerktorens.

De Middeleeuwse kerk Zuidwolde


De Kerk van Noordwolde


 

Aankondiging verlichte torens op Bevrijdingsdag

Vergelijkbaar met de afsluiter van de afgelopen Koningsdag beloofd het vanavond weer een memorabele avond te worden.

Wederom worden de beide torens van zowel Zuidwolde als Noordwolde verlicht. Dit keer met onze nationale driekleur. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Na zonsondergang, tegen 22:00 uur zijn de torens het beste te zien.

Burgemeester Bolding bezoekt Razzia-Plaquette

Ter nagedachtenis van de slachtoffers van de razzia op 25 april 1944 heeft vanmiddag Burgemeester Bolding samen met initiatiefnemer Sieger de Groot een bloemstuk gelegd. In verband met de corona-maatregelen was er geen publiek aanwezig.

Lees hier het verhaal achter de Razzia.

Update 20:20 uur: Een videoverslag van Henk Huitsing:

Speciale site gelanceerd om Koningsdag thuis te vieren

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) heeft een speciale website gelanceerd waar Koningsdag online kan worden gevierd. De site koningsdagthuis.nl kan iedereen het oranjegevoel geven, ook nu Koningsdag door het coronavirus niet op de gebruikelijke manier gevierd kan worden.

“Speel je altijd viool op de markt? Doe dat dit jaar vanuit huis en plaats er een filmpje van”, roept KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve op. “Optredens, spelletjes, muziek: er is allemaal plaats voor op het platform. Burgemeesters kunnen mensen online in het zonnetje zetten of een toespraak houden. Iedereen die dat wil, kan een activiteit bijwonen.”

Vanaf morgenmiddag 12.00 uur kan iedereen zijn of haar materiaal op de website uploaden.

Vorige week kwam de KBOV al met een alternatief voor Koningsdag: Woningsdag, met onder meer een digitale vrijmarkt.

2020 Een alternatief programma. Saamhorigheid in bijzondere tijden.

Vele vrijwilligers waren al maanden bezig om voor onze dorpen een mooie feestweek te organiseren.
Te vergeefs helaas… De coronacrisis dwong ons alle activiteiten rondom Koningsdag, Bevrijdingsdag en de dodenherdenking te annuleren. Ook de viering ter ere van het 75-jarige jubileum van onze bevrijding is hierdoor op losse schroeven komen te staan.


Maar onze kranige dorpen laten zich niet kisten!
Gezamenlijk laten zien dat we ook in deze sombere tijden niet tot stilstand komen en dat we met vele initiatieven een positieve draai kunnen geven.
Zo heeft ‘Voor Elkaar Burenhulp Zuidwolde’, een werkgroep van Plaatselijk Belang Zuidwolde, haar dienstverlening tijdens de coronacrisis uitgebreid met een boodschappendienst.


En heeft de Oranjevereniging onlangs haar traditionele fietstocht gepresenteerd zodat iedereen op een willekeurige dag en tijdstip alsnog kan genieten van onze mooie regio. De fietstocht is te hier te downloaden.


Daarnaast is er op de site een interessante en leerzame wandeltocht langs de lokale Stolpersteine beschikbaar.


Er is meer!
De Oranjevereniging geeft gehoor aan de landelijke oproep van het Herdenkingscomité 4 & 5 mei en de landelijke koepel van Oranjeverenigingen (de KBOV) om met veilige alternatieven te komen.

Het alternatieve programma:


Vrijdag 17 april 2020 – Zuidwolde en Noordwolde – 75 jaar bevrijd!
8:30 – 20:30 – De vlag uit!
We roepen iedereen in de beide dorpen op de vlag uit te steken. Het is de dag dat de beide dorpen zijn bevrijd en dat mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. We moedigen iedereen tevens aan om de straten te versieren met vlaggetjes en slingers. In ieder geval tot Bevrijdingsdag op 5 mei.


Zaterdag 25 april – Herdenking van de Razzia in Zuidwolde
De hele dag heeft u de gelegenheid de plaquette ter ere van de slachtoffers van de Razzia te bezoeken aan de gevel van café Moeke Vaatstra. Er wordt geen bijeenkomst georganiseerd, maar het plaatsen van een bloemstuk of het branden van een kaarsje wordt gewaardeerd. Houdt bij uw bezoek de richtlijnen van het RIVM in acht.


Koningsdag 27 april – Koningsdag 2020 – “Woningsdag”
8:30 – 20:30 – De vlag uit!
We roepen iedereen ook voor deze dag de vlag uit te steken. Voor de jarige koning en voor elkaar.
Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de samenleving.


9:45 en 10:00 – Klokkengeluid
De klokken in de beide dorpen worden geluid als teken van verbinding, verdriet en vreugde.


16:00 – De Nationale Toost
De dag afgesloten met de Nationale Toost (www.nationaletoost.nl): een drankje op de gezondheid van iedereen.


21:00 – 24:00 – Verlichte kerktorens.
De toren van de Siepelkerk te Noordwolde en de toren van de Middeleeuwse Kerk te Zuidwolde worden oranje verlicht. (Noordwolde is nog onder voorbehoud i.v.m. restauratiewerkzaamheden).


Maandag 4 mei – de Nationale dodenherdenking
Vlag halfstok hangen
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei in de avond hangt de Nederlandse vlag halfstok. Dit jaar roept het comité 4 & 5 mei Nederlanders op om niet alleen na 18.00 uur, maar gedurende de gehele dag de vlag halfstok te hangen.


Taptoe spelen
Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door blazers, die de twee minuten stilte inluidt bij de dodenherdenking. De Oranjevereniging roept blazers in Noord- en Zuidwolde op het Taptoe-signaal mee te spelen vanuit huis of tuin om 19:58 uur.


Herdenken bij het monument
De hele dag krijgt u de gelegenheid het monument te bezoeken in de tuin van café Moeke Vaatstra. Er wordt ’s avonds geen herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. De hele dag is het monument beschikbaar voor het plaatsen van een bloemstuk of het branden van een kaarsje. Houdt bij uw bezoek de richtlijnen van het RIVM in acht.


Een lid van het College van de gemeente Het Hogeland zal samen met een afgevaardigde van de Oranjevereniging in de loop van de dag een bloemstuk leggen.


Dinsdag 5 mei – Bevrijdingsdag
8:30 – 20:30 – De vlag uit!
We roepen iedereen ook voor deze dag, ter ere van onze nationale bevrijding de vlag uit te steken.


21:00 – 24:00 – Verlichte kerktorens.
De toren van de Siepelkerk te Noordwolde en de toren van de Middeleeuwse Kerk te Zuidwolde worden verlicht met onze nationale driekleur. (Noordwolde is nog onder voorbehoud i.v.m. restauratiewerkzaamheden).


Tot slot
We hopen dat iedereen zijn of haar steentje positief kan bijdragen in deze bijzondere perioden. Versier je tuin! Hang de vlag uit! Maar vooral: Denk aan elkaar en help elkaar indien nodig!
Blijf gezond!


Namens de Oranjevereniging en het Plaatselijk Belang van Noord- en Zuidwolde.


Met vriendelijke groet,
Remko van der Sluis

Aftellen!

We krijgen al vele enthousiaste reacties! Veel mensen hebben wel zin in een gezellig dorpsfeest!

De reserveringen van de BBQ-Kaarten lopen lekker door. Het beloofd echt een mooie zomeravond te worden!

Wil je ook meedoen met de DorpsBBQ? Reserveer je kaarten op www.oranjevereniging.info/bbq

Ondertussen tellen we rustig af. Maar natuurlijk eerst: Lekker genieten van de aankomende en welverdiende vakantie!

Het programma voor vrijdag 4 mei 2018

Burgemeester Mw. Erica van Lente zal als unicum de dodenherdenking van Zuidwolde bijwonen. Ze wordt vergezeld door wethouder Johannes de Vries.

Zij zal een voordracht gaan doen dat ingaat op het jaarthema van de Nationale Herdenking: “Het jaar van verzet”.

Voorafgaand is het woord aan dhr. Massoud Djabani.

Hij zal namens Colourful het Hogeland (voormalig Colourful Bedum) u meenemen in het verhaal waarin ook vluchtelingen een plekje krijgen in het herdenken van oorlogsslachtoffers.

De Brassband Heman, Muziekvereniging Uno Animo en de Oranjevereniging Noord- en Zuidwolde zijn wederom bereid het geheel te omlijsten met hun aanwezigheid en koralen.

19.20 uur: Verzamelen deelnemers stille tocht t.h.v. Basisschool ’t Groenland aan de Schoolstraat te Zuidwolde.

19.40 uur: Vertrek deelnemers stille tocht naar het Oorlogsmonument onder begeleiding van de slagwerkers van Muziekvereniging Uno Animo

19.59 uur: Taptoe-signaal door trompettist Brassband Heman

20.00 uur: Twee minuten stilte

20.02 uur: Wilhelmus (1e en 6e couplet)

20.05 uur: Herdenkingsredes bij het Oorlogsmonument in de tuin van Café Moeke Vaatstra:

  • toespraak door de heer Massoud Djabani (namens Colourful het Hogeland)
  • herdenkingstoespraak door burgemeester Erica van Lente (namens de Gemeente Bedum)

20.15 uur: Krans- en bloemlegging bij het Oorlogsmonument door de sprekers

20.20 uur: Einde herdenking. Na afloop bent u van harte welkom voor een nazit met koffie of thee in dorphuis “de Kern”.

Tekst Wilhelmus

Het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus worden gezongen. Hieronder de tekst:

1e couplet

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6e couplet

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Vlaggenprotocol

Dodenherdenking: halfstok vlaggen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang

Aftellen geblazen!

Over enkele dagen is het zover! Koningsdag 2018 komt er aan. Het beloofd nu al een gezellige boel te worden.

Al veel mensen hebben zich aangemeld voor de unieke Dorpsbrunch! En er melden zich aardig wat deelnemers voor Beachvolleybal en de MINI en MAXI Playbackshow!

Inschrijven kan nog steeds! Maar wees er wel snel bij! De inschrijving sluit a.s. dinsdag!

[easy_countdowner name=”koningsdag 2018″ theme=”default” animation=”smooth” end_date=”2018-04-25″ end_time=”00:00:00″ day_label=”Dagen” hour_label=”Uren” minute_label=”Minuten” second_label=”Seconden” day_color=”#60686F” hour_color=”#60686F” minute_color=”#60686F” second_color=”#60686F” circle_bg_color=”#E2E2E2″]

Inschrijven kan hier:

De Dorpsbrunch: www.oranjevereniging.info/brunch

De Mini en Maxi Playbackshow: www.oranjevereniging.info/playback

Beachvolleybal: www.oranjevereniging.info/beach